کتاب نقش رهبری تحول گرا در نوآوری کارکنان

1,000,000 

امروزه رقابت جهانی و رشد سریع تکنولوژی، نیاز شرکت به تعدیل، بهبود و نوآوری مستمر را افزایش داده است. رهبران تحول گرا برای تحول سازمان و منابع انسانی خود برنامه های ویژه دارند.


انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده :       دکتر علیرضا زمانی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب نقش رهبری تحول گرا در نوآوری کارکنان

تاریخچه پژوهش های مرنبط با سبک های رهبری

رهبری و سبک های آن

رهبری تحول گرا و رهبری عمل گرا

مولفه های مرتبط با رهبری

نگاهی به نوآوری های سازمان امور مالیاتی در راستای برنامه های کلان

انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

5_33_978-622-5941
192  صفحه
 نویسنده :       دکتر علیرضا زمانی
چاپ اول   ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم