کتاب نگهدارنده ها؛محصولات آرایشی بهداشتی

600,000 

 • فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی مواد نگهدارنده
 • روش های ارزیابی کارایی مواد نگهدارنده
 • ایمنی مواد نگهدارنده محصولات آرایشی بهداشتی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

نگهدارنده ها؛محصولات آرایشی بهداشتی

 •  کلیات
 •  میکرو ارگانیزم ها و نکات کاربردی درباره آنها
 •  شرایط رشد میکروارگانیزم ها در فراورده های آرایشی بهداشتی
 •  فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی مواد نگهدارنده
 •  نگهدارنده ها و مکانیزم عملکرد آن ها
 •  روش های ارزیابی کارایی مواد نگهدارنده
 •  سینرجیسم نگهدارنده
 •  ایمنی مواد نگهدارنده محصولات آرایشی بهداشتی
 •  شرح نگهدارنده های رایج
 •  نگهدارنده های طبیعی
 •  نگهدارنده های غیر متعارف
 •  استانداردهای بین المللی و استانداردهای کارخانه ای در رابطه با نگهدارنده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-177-8

 

360 صفحه

 

پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم