کتاب پویایی شناسی سیستم ها(جلد دوم :ساختار و رفتار)

2,970,000 

در جلد اول کتاب پویایی شناسی سیستم ها، مبانی تفکر سیستمی ارائه شد. در آن کتاب موضوعاتی از جمله نگرش پویا در مقابل نگرش ایستا،مفهوم مدل و کاربرد آن و دیدگاه سیستمی مورد بحث قرار گرفتند.

این کتاب برای علاقه مندان به تفکر سیستمی و پویایی شناسی پدیده های اجتماعی و اقتصادی که شامل تحلیل و درک ساختارهای ایجاد کننده ی تغییرات در سازمان ها، شهر ها و کشور میشوند مفید است.


انتشارات آریانا قلم
نویسنده :        علینقی مشایخی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب پویایی شناسی سیستم ها

٩) ساختار های ساده ی مولد رشد نمایی و رفتار هدف جو
١٠) رفتار S شکل
١١) تاخیر
١٢) رفتار رشد و افول
١٣) رفتار نوسانی
١٤) پارامترهای مدل
١٥) مدل جمعیت
١٦) پویایی و وابستگی به مسیر
١٧) اعتبار سنجی مدل
انتشارات آریانا قلم
5_32_7089_622_978
302 صفحه
  نویسنده :        علینقی مشایخی
چاپ اول  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم