کتاب چگونه سیستمی بیندیشیم و سیستمی عمل کنیم

870,000 

در این کتاب با بررسی اصول تفکر سیستمی، عناصر اصلی آن مشخص و عنوان شده که چگونه کار خواهد کرد. بنابراین ابزارهای مورد نیاز برای اینکه چگونه سیستماتیک بیندیشیم و سیستماتیک عمل کنیم را توسعه دادیم تا به شما کمک کند که تفکر سیستمی را در زندگی روزمره جاری کنیم.


انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 نویسندگان :         دکتر شهاب بیرانوند            دکتر خداداد بیرانوند

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب چگونه سیستمی بیندیشیم و سیستمی عمل کنیم

موج های متفاوت نظریه سیستم های اجتماعی

تفکر سیستمی چیست؟

عناصر تفکر سیستمی

انواع تفکر

نحوه تغییر از الگوهای تفکر خطی به تفکر سیستمی

تفکر سیستمی و مفاهیم و ابزارهای طراحی سیستمی

درک رفتار سیستم

خطاهای سیستم

سیستم های در حال افول

تشدید

چرا ثروتمندان ثروتمند تر میشوند

تفکر سیستمی در روابط

نکات کلیدی تفکر سیستمی

تغییر الگوهای ذهنی

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

7_26_5941_622_978
172  صفحه
 نویسندگان :         دکتر شهاب بیرانوند            دکتر خداداد بیرانوند
چاپ اول   ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم