کتاب کانال های توزیع درک و مدیریت کانال بازار

100,000 

تولید محصولی سرآمد یا عرضه ی خدمتی برتر، یک مسئله است و رساندن این محصول یا خدمات به مشتریان هدف با کیفیت و قیمت مناسب مسئله ای دیگر، که چه بسا اهمیت دومی در ایجاد مزیت رقابتی برای یک کسب و کار بیش از اولی باشد. در دنیای واقعی  نمونه های بسیار از کسب و کار هایی وجود دارند که محصول یا خدمتی برتر را تولید یا عرضه کرده اند اما از آنچه که نتوانسته اند آن محصول یا خدمت را به خوبی در دسترس بازارهای هدف قرار دهند، در عمل نتوانسته اند از برتری آن محصول بهره ببرند.


 نویسنده :      جولیان دنت
  مترجم ها :    احمد روستا              مهرناز اخوت

ناموجود

توضیحات

کتاب کانال های توزیع درک و مدیریت کانال بازار

دلیل اهمیت مدل های کسب و کار

مقدمه

چرا مدل های کسب و کار مهم هستند

توزیع کنندگان و عمده فروشان

نقش توزیع کننده

نحوه عمل مدل کسب و کار توزیع کننده

سودهای ناویژه و قابلیت سوددهی

سرمایه در گردش

بهره وری

تداوم

مدیریت رشد

چگونگی فروش به توزیع کنندگان

عاملین سطح نهایی کانال بازرگانی

نقش های عاملین سطح نهایی کانال بازرگانی

مدل کسب و کار عاملین سطح نهایی کانال بازرگانی

فروش و بهره گیری

سودهای ویژه و قابلیت جبران

مدیریت سرمایه در گردش

ایجاد ارزش و رشد

نحوه ی فروش به عاملین سطح نهایی کانال بازرگانی

خرده فروشان

نقش خرده فروشان

نحوه ی عمل مدل کسب و کار خرده فروشی

مقیاس های مهم و نحوه ی مدیریت آنها

نحوه ی فروش به خرده فروشان

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

1_96_8896_964_978
395 صفحه
 نویسنده :      جولیان دنت
  مترجم ها :    احمد روستا              مهرناز اخوت
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم