کتاب کانبان (سیستم عصبی تولید ناب)

220,000 

  • اصطلاحات و فواید کانبان
  • عملکردها،قوانین و انواع کانبان
  • برنامه ریزی کانبان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نویسنده : غلامرضا هاشم زاده

44 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول /  معرفی اصطلاحات و فواید کانبان
  • فصل دوم /  اصول کانبان: عملکردها،قوانین و انواع کانبان
  • فصل سوم /  برنامه ریزی کانبان
  • فصل چهارم /  گردش کانبان
  • فصل پنجم /  بهبود با کانبان
  • فصل ششم /  بازتاب و نتیجه گیری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

159 صفحه

 

غلامرضا هاشم زاده

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg