کتاب کنترل زیست محیطی در صنعت نفت

470,000 

 • عملیات تولید و حفاری
 • حمل و نقل زیست محیطی زایدات نفتی
 • روشهای فراورش مواد زاید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: جان سی ریز

مترجم: سیدحسین داودی

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کنترل زیست محیطی در صنعت نفت

 •   مقوله کنترل محیط زیست در صنعت نفت
 •   عملیات تولید و حفاری
 •   عوارض عملیات تولید و حفاری
 •   حمل و نقل زیست محیطی زایدات نفتی
 •   طرح های حفاظت محیط زیست
 •   روشهای فراورش مواد زاید
 •   روشهای دفع مواد زاید
 •   بهسازی سایتهای آلوده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

144 صفحه

 

جان سی ریز

سیدحسین داودی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم