کتاب کنترل زیست محیطی در صنعت نفت

470,000 

 • عملیات تولید و حفاری
 • حمل و نقل زیست محیطی زایدات نفتی
 • روشهای فراورش مواد زاید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: جان سی ریز

مترجم: سیدحسین داودی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

     کنترل زیست محیطی در صنعت نفت

 • فصل اول /  مقوله کنترل محیط زیست در صنعت نفت
 • فصل دوم /  عملیات تولید و حفاری
 • فصل سوم /  عوارض عملیات تولید و حفاری
 • فصل چهارم /  حمل و نقل زیست محیطی زایدات نفتی
 • فصل پنجم /  طرح های حفاظت محیط زیست
 • فصل ششم /  روشهای فراورش مواد زاید
 • فصل هفتم /  روشهای دفع مواد زاید
 • فصل هشتم /  بهسازی سایتهای آلوده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

144 صفحه

 

جان سی ریز

سیدحسین داودی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg