کتاب کوچینگ در کار و عمل

250,000 

  • مدل اوج یا تعالی – ظرفیت و مداخله
  • مدل اوج یا تعالی – عملکرد، یادگیری و لذت
  • مدل اوج یا تعالی – کوچینگ و ارتباطات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مت سامرز

مترجم: دکتر سید احمد طباطبایی

ناموجود

توضیحات

کتاب کوچینگ در کار و عمل

آموزش انلاین مدیریت منابع انسانی(HRM)

بخش اول: چگونه کوچینگ کنیم؟

اول: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – ظرفیت و مداخله

دوم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – عملکرد، یادگیری و لذت

سوم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – کوچینگ و ارتباطات

چهارم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – پیکان کوچینگ

پنجم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی در عمل

بخش دوم: چگونه کوچینگ را به کار ببریم؟

ششم: فروش

هفتم: ارایه مطالب

هشتم: سازمان شخصی

نهم: بررسی عملکرد

دهم: توسعه خط مشی

بخش سوم: چگونه کوچینگ را انجام داده و اجرا کنیم؟

یازدهم: در جهت فرهنگ کوچینگ

دوازدهم: انجام و اجرای برنامه کوچینگ

سیزدهم: ارزشیابی برنامه

شغل را به موردی برای کوچینگ تبدیل کنیم

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-166-2

 

363 صفحه

 

نوبیسنده : مت سامرز

 

کوچینگ در کار و عمل

مترجم : دکتر سید احمد طباطبایی

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم