کتاب کوچینگ در کار و عمل

250,000 

 • مدل اوج یا تعالی – ظرفیت و مداخله
 • مدل اوج یا تعالی – عملکرد، یادگیری و لذت
 • مدل اوج یا تعالی – کوچینگ و ارتباطات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مت سامرز

مترجم: دکتر سید احمد طباطبایی

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کوچینگ در کار و عمل

بخش اول: چگونه کوچینگ کنیم؟

 • فصل اول: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – ظرفیت و مداخله
 • فصل دوم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – عملکرد، یادگیری و لذت
 • فصل سوم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – کوچینگ و ارتباطات
 • فصل چهارم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی – پیکان کوچینگ
 • فصل پنجم: مدل کوچینگ مدل اوج یا تعالی در عمل

بخش دوم: چگونه کوچینگ را به کار ببریم؟

 • فصل ششم: فروش
 • فصل هفتم: ارایه مطالب
 • فصل هشتم: سازمان شخصی
 • فصل نهم: بررسی عملکرد
 • فصل دهم: توسعه خط مشی
 • بخش سوم: چگونه کوچینگ را انجام داده و اجرا کنیم؟
 • فصل یازدهم: در جهت فرهنگ کوچینگ
 • فصل دوازدهم: انجام و اجرای برنامه کوچینگ
 • فصل سیزدهم: ارزشیابی برنامه
 • فصل چهاردهم: شغل را به موردی برای کوچینگ تبدیل کنیم


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-166-2

 

363 صفحه

 

نوبیسنده : مت سامرز

 

کوچینگ در کار و عمل

 مترجم : دکتر سید احمد طباطبایی

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg