کتاب گزارش نویسی در مکاتبات سازمانی

230,000 

 • سیر مراحل نوشتن یک گزارش
 • ساختار گزارش مختصر
 • آشنایی با زبان فارسی و آداب نویسندگی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دکتر علی آسمند

42 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

    گزارش نویسی در مکاتبات سازمانی

 • فصل اول گزارش نویسی
 • فصل دوم سیر مراحل نوشتن یک گزارش
 • فصل سوم ساختار گزارش مختصر
 • فصل چهارم گزارش های مفصل
 • فصل پنجم انواع گزارش
 • فصل ششم آشنایی با زبان فارسی و آداب نویسندگی
 • فصل هفتم نقش علائم نشانه گذاری در گزارش های اداری
 • فصل هشتم املای فارسی گزارش های اداری
 • فصل نهم دستور زبان فارسی


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-135-8

 

240 صفحه

 

علی آسمند جونقانی

 

چاپ دوم 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم