کتاب یادگیری الکترونیکی

160,000 

 • طرح های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیک
 • سیستمهای مدیریت یادگیری برخط
 • اشیای یادگیری دیجیتال

انتشارات مرکز و آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: سعید صفایی موحد

 

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 یادگیری الکترونیکی

 • فصل اول /  یادگیری الکترونیکی: تعریف،حدود،روندها،ویژگیها و فرصتها
 • فصل دوم /  طرح های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیکی
 • فصل سوم /  سنجش ،بازخورد و تعذیل الکترونیکی
 • فصل چهارم /  سیستمهای مدیریت یادگیری برخط
 • فصل پنجم /  اشیای یادگیری دیجیتال
 • فصل ششم /  الگوهای طراحی دوره های یادگیری برخط
 • فصل هفتم /  مدیریت و اجرای آموزشهای الکترونیکی
 • فصل هشتم /  ارزشیابی تاثیرات یادگیری الکترونیکی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-018-4

116 صفحه

 

 نویسنده : سعید صفایی موحد

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg