کتاب یادگیری الکترونیکی

160,000 

 • طرح های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیک
 • سیستمهای مدیریت یادگیری برخط
 • اشیای یادگیری دیجیتال

انتشارات مرکز و آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: سعید صفایی موحد

 

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب یادگیری الکترونیکی

 •   یادگیری الکترونیکی: تعریف،حدود،روندها،ویژگیها و فرصتها
 •   طرح های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیکی
 •   سنجش ،بازخورد و تعذیل الکترونیکی
 •   سیستمهای مدیریت یادگیری برخط
 •   اشیای یادگیری دیجیتال
 •   الگوهای طراحی دوره های یادگیری برخط
 •  مدیریت و اجرای آموزشهای الکترونیکی
 •   ارزشیابی تاثیرات یادگیری الکترونیکی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-018-4

116 صفحه

 

 نویسنده : سعید صفایی موحد

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم