کتاب مدیریت مبتنی بر فرآیندها

240,000 

  • قوانین اصلی کنترل فرایند
  • اندازه گیری، تحلیل و بهبود فرایند
  • طراحی و پیاده سازی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : علي خوش دهان

45 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول مفاهیم پایه فرایند
  • فصل دوم مدل فرایندی
  • فصل سوم قوانین اصلی کنترل فرایند
  • فصل چهارم اندازه گیری، تحلیل و بهبود فرایند
  • فصل پنجم طراحی و پیاده سازی مدیریت مبتنی بر فرایندها

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-022-1

 

192 صفحه

 

علی خوش دهان

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg