کتاب مدیر و فروشنده VIP در هزاره سوم

270,000 

 • اهداف فروش
 • تعریف فروشنده
 • راهکارهای پرورش خلاقیت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دکتر مشکی پروری

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: تعریف فروش و اهداف فروش
 • فصل دوم: تعریف فروشنده
 • فصل سوم: عوامل افزایش یا کاهش اعتبار فروشنده
 • فصل چهارم: اتیکت فروشنده
 • فصل پنجم: راهکارهای حفظ خونسردی در محیط کار
 • فصل ششم: راهکارهای پرورش خلاقیت
 • فصل هفتم: مدیریت انرژی در محیط کار
 • فصل هشتم: تعریف خشم و راهکارهای کنترل خشم
 • فصل نهم: تعریف منتور و ویژگی های منتور
 • فصل دهم: تعریف اخلاق اداری و ویژگی های کارمندان اخلاق مدار
 • فصل یازدهم: تعریف تمرکز ذهنی و عوامل اصلی عدم تمرکز در محیط کار
 • فصل دوازدهم: مهارت قدرت تصمیم گیری فروشنده
 • فصل سیزدهم: روش های بهبود قدرت تصمیم گیری
 • فصل چهاردهم: هوش کلامی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-176-1

 

323 صفحه

 

محمد مشکی پروری

 

چاپ اول 1397

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg