کتاب مشاوره مدیریت در قرن 21

470,000 

 • برندینگ و متمایزسازی
 •  تعادل در حال تغییر مردم و فناوری
 • تقسیم بندی صنعت مشاوره ی آینده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: فیونا سیزر نیاسکا

30 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش اول: مشاوره طی ده سال آینده
 • فصل اول: تغییرات در رابطه مشتری-مشاور
 • فصل دوم: مشاوره در دهه آتی
 • فصل سوم: نوآوری تولید بیش از حد واقعیت؟
 • فصل چهارم: مدیریت سرمایه فکری موجود
 • فصل پنجم: هیچ شرکت مشاوره ای یک جزیره نیست
 • فصل ششم: برندینگ و متمایزسازی
 • فصل هفتم: تخصص
 • فصل هشتم: تعادل در حال تغییر مردم و فناوری
 • فصل نهم: تضاد سبک های مشاوره
 • فصل دهم: از راهنمایی به اجرا
 • بخش دوم: مشاوره در سال 2020
 • فصل یازدهم: تغییرات در محیط کسب و کار
 • فصل دوازدهم: تقسیم بندی صنعت مشاوره ی آینده
 • فصل سیزدهم: ماهیت آینده خدمات مشاوره
 • فصل چهاردهم: روابط مشتری-مشاور
 • فصل پانزدهم: عوامل اصلی موفقیت
 • فصل شانزدهم: تهدیدات و چالشهای کلیدی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-178-5

 

323 صفحه

 

فیونا سیزر نیاسکا

 

سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg