آموزش مجازی استاندارد ISO 10015 : 2019(آموزش آفلاین)

2,000,000 

سازمان باید صلاحیت لازم را برای اشخاصی که تحت کنترل سازمان کارهایی را انجام میدهند که بر  کارایی و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت تاثیر میگذارد تامین نماید

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی استاندارد  ISO 10015 : 2019

آموزش آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015 : 2019

صلاحیت
مقدمه
اصطلاحات و تعاریف
تعیین نیازهای صلاحیت
ارزیابی صلاحیت فعلی و نیازهای پیشرفت
مدیریت صلاحیت و پشرفت کارکنان
طرح ریزی

ساختار برنامه

نقش ها و مسئولیت ها

 

آقای  فلاح پور و آقای سلمانی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 1:30 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل و مدیرانی که به هر نحوی با ممیزی و استاندارد در ارتباط هستند ، کارشناسان ممیزی و استاندارد ها