آموزش مهارت های حل مسئله و قدرت تصمیم گیری

9,000,000 

تاریخ : ٢٨ و ٢٩ فروردین

مدرس :  آقای بهرام خان مختاری

ساعت : ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مهارت های حل مسئله و قدرت تصمیم گیری:

١) مقدمه ای بر مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

٢) شناسایی و انتخاب مسئله

٣) تهیه لیست راه حل های بالقوه
٤) تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده در حل مسئله
٥) تمرین کار تیمی

٦) تکمیل فرم های کاری و همفکری اعضای شرکت کننده در طوفان ذهنی جهت ارائه نظر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز


شما ممکن است ب دوره آموزشی حل مساله به عنوان عامل نتیجه بخش کار تیمی نیز علاقه مند باشید