کتاب معرفی الگوی كاربردی برنامه ريزی استراتژيک فناوری اطلاعات – رويكرد معماری سازمانی

440,000 

  • سرآمدي سازماني
  • مدل سرآمدي توليد پاكتر

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : امير خسرواني – اميرحسين صبورطينت

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

معرفی الگوی كاربردی برنامه ريزی استراتژيک فناوری اطلاعات

  •  معرفي توليد پاكتر
  •  سرآمدي سازماني
  •  مدل سرآمدي توليد پاكتر
  •  تجربه هاي عملي توليد پاكتر در جهان

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

297 صفحه

 

 امير خسروانی – اميرحسين صبورطينت

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg