کتاب استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000:2015

1,200,000 

این استاندارد بین المللی به منظور کمک به اهداف سازمان ها، یک سیستم مدیریت کیفیت به خوبی تعریف شده را پیشنهاد میکند که مبتنی بر چارچوبی است که مفاهیم بنیادی شناخته شده، اصول، فرآیندها و منابع مرتبط با کیفیت را یکپارچه میسازد.


انتشارات مرکز آموزش و انتشارات نیس

 مترجم ها  :         حسین تیموری             محمد تیموری

ناموجود

توضیحات

کتاب استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000:2015

١ / دامنه کاربرد

٢ /  مفاهیم پایه و اصول مدیریت کیفیت

٣ /  اصطلاحات و تعاریف

انتشارات مرکز آموزش و انتشارات نیس

 

6_978-600-04-8837
192 صفحه
 مترجم ها  :         حسین تیموری             محمد تیموری
چاپ اول  1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم