کتاب استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

340,000 

جدید ترین استاندارهای مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار

کتاب استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

الزامات به همراه راهنمای کاربرد – متن فارسی انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: مهدی دشت بزرگ

ناموجود

توضیحات

کتاب استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت 

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- مراجع الزامی
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- محیط سازمان
  • 5- رهبری و مشارکت کارگران
  • 6- طرح ریزی
  • 7- پشتیبانی
  • 8- عملیات
  • 9- ارزیابی عملکرد
  • 10 – بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-164-8

 

195 صفحه

 

مهدی دشت بزرگ

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم