کتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو

120,000 

محققان «مدیریت پورتفولیو» را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «پورتفولیو مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها یا عملیات است که به‌ صورت گروهی مدیریت می‌شوند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزای پورتفولیو لزوما به هم مرتبط نبوده و اهداف مشترکی ندارند. این اجزای پورتفولیو کمی هستند؛ یعنی می‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی نمود.»


نویسنده :   موسسه مدیریت پروژه(PMI)
 مترجم ها  :    رضا فلسفی          دکتر محمد حسین صبحیه

ناموجود

توضیحات

کتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو

مقدمه
نگاه كلی به مديريت پورتفوليو و سازمان آن
گروه‌های فرآيندی مديريت پورتفوليو
استراتژيک پورتفوليو
حاكميت پورتفوليو
عملكرد پورتفوليو
ارتباطات پورتفوليو
ريسک پورتفوليو

انتشارات آدینه

978-964-8313-79-6
234 صفحه
نویسنده :   موسسه مدیریت پروژه(PMI)
 مترجم ها  :    رضا فلسفی          دکتر محمد حسین صبحیه
چاپ اول  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم