کتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو

120,000 

محققان «مدیریت پورتفولیو» را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «پورتفولیو مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها یا عملیات است که به‌صورت گروهی مدیریت می‌شوند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزای پورتفولیو لزوما به هم مرتبط نبوده و اهداف مشترکی ندارند. این اجزای پورتفولیو کمی هستند؛ یعنی می‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی نمود.»

نویسنده :   موسسه مدیریت پروژه(PMI)
 مترجم ها  :    رضا فلسفی          دکتر محمد حسین صبحیه

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / مقدمه
فصل دوم / نگاه كلی به مديريت پورتفوليو و سازمان آن
فصل سوم / گروه‌های فرآيندی مديريت پورتفوليو
فصل چهارم / مديريت استراتژيک پورتفوليو
فصل پنجم / مديريت حاكميت پورتفوليو
فصل ششم / مديريت عملكرد پورتفوليو
فصل هفتم / مديريت ارتباطات پورتفوليو
فصل هشتم / مديريت ريسک پورتفوليو


انتشارات آدینه
978-964-8313-79-6
234 صفحه
نویسنده :   موسسه مدیریت پروژه(PMI)
 مترجم ها  :    رضا فلسفی          دکتر محمد حسین صبحیه
چاپ اول  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg