کتاب برنامه بازاریابی

1,100,000 

برنامه‌ بازاريابي چه کاري براي شما انجام مي‌دهد؟ يک برنامه‌ي بازاريابي: – به عنوان نقشه‌ي راه عمل مي‌کند. – به کنترل مديريتي و اجراي استراتژي کمک مي‌کند. – شرکت‌کنندگان جديد را از نقش‌هايشان در اجراي برنامه و دست‌يابي به اهداف مطلع مي‌سازد. – در اکتساب منابع براي اجرا ياري مي‌رساند. و … کتاب برنامه‌ي بازاريابي شامل دو بخش اصلي مي‌باشد. بخش نخست، از 9 فصل تشکيل مي‌گردد که در آن پيرامون مراحل تهيه‌ي يک برنامه‌ي بازاريابي به تفصيل بحث شده و بخش دوم، از 5 ضميمه تشکيل شده است که شامل6 برنامه‌ي بازاريابي از 6 شرکت، نمونه‌هايي از تحقيقات ساده و کوچک ، فهرست تحقيقات بازاريابي، چگونگي هدايت يک تيم، مفهوم و کاربرد استراتژي بازاريابي و فرم‌هاي مفيد براي برنامه‌ي بازاريابي مي‌باشد. دانش تدوين برنامه‌ي بازاريابي براي يک مدير موفق فعاليت‌هاي بازاريابي يک گزينه‌ي اختياري نيست، بلکه يک الزام است

نویسنده : ویلیام ای. کوهن
 مترجم : دکتر سید مهدی جلالی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول : گام اول : برنامه ریزی تدوین یک برنامه ی بازاریابی
فصل دوم : گام دوم : بررسی محیط
فصل سوم : گام سوم : تدوین اهداف و مقاصد
فصل چهارم : گام چهارم : ایجاد استراتژی بازاریابی
فصل پنجم : گام پنجم : طراحی تاکتیک های بازاریابی
فصل ششم : گام ششم : پیش بینی برای برنامه بازاریابی
فصل هفتم : گام هفتم : محاسبه ی نسبت های مهم مالی برای برنامه بازاریابی
فصل هشتم : گام هشتم : ارائه ی برنامه بازاریابی
فصل نهم : گام نهم : اجرای برنامه بازاریابی
 

انتشارات سیته
978-600-5253-26-9
430 صفحه
نویسنده : ویلیام ای. کوهن
 مترجم : دکتر سید مهدی جلالی
چاپ سوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg