کتاب برنامه بازاریابی

1,100,000 

برنامه‌ بازاريابی چه کاری برای شما انجام میدهد؟ يک برنامه‌ ی بازاريابی:  به عنوان نقشه‌ ی راه عمل میکند.  به کنترل مديريتی و اجرای استراتژی کمک میکند. – شرکت‌کنندگان جديد را از نقش‌هايشان در اجرای برنامه و دست‌يابی به اهداف مطلع میسازد.  در اکتساب منابع برای اجرا ياری میرساند. و … کتاب برنامه‌ ی بازاريابی شامل دو بخش اصلی میباشد. بخش نخست، از 9 فصل تشکيل میگردد که در آن پيرامون مراحل تهيه‌ ی يک برنامه‌ ی بازاريابی به تفصيل بحث شده و بخش دوم، از 5 ضميمه تشکيل شده است که شامل 6 برنامه‌ ی بازاريابی از 6 شرکت، نمونه‌هايی از تحقيقات ساده و کوچک ، فهرست تحقيقات بازاريابی، چگونگی هدايت يک تيم، مفهوم و کاربرد استراتژی بازاريابی و فرم‌های مفيد برای برنامه‌ ی بازاريابی میباشد. دانش تدوين برنامه‌ ی بازاريابی برای يک مدير موفق فعاليت‌های بازاريابی يک گزينه‌ی اختياری نيست، بلکه يک الزام است


نویسنده : ویلیام ای. کوهن
 مترجم : دکتر سید مهدی جلالی

ناموجود

توضیحات

 برنامه ریزی تدوین یک برنامه ی بازاریابی
 بررسی محیط
 تدوین اهداف و مقاصد
 ایجاد استراتژی بازاریابی
 طراحی تاکتیک های بازاریابی
 پیش بینی برای برنامه بازاریابی
 محاسبه ی نسبت های مهم مالی برای برنامه بازاریابی
 ارائه ی برنامه بازاریابی
 اجرای برنامه بازاریابی
 

انتشارات سیته

978-600-5253-26-9
430 صفحه
نویسنده : ویلیام ای. کوهن
 مترجم : دکتر سید مهدی جلالی
چاپ سوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم