کتاب تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری مفاهیم و روش پیاده سازی (MSA)

1,300,000 

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نویسنده : امور مهندسی مرغوبیت

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری مفاهیم و روش پیاده سازی (MSA)

  •  تعاریف و خطاهای سیستم اندازه گیری
  •  تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری مشخصه های کمی
  •  اندازه گیری قابلیت بازرسی داده های وصفی
  •  مباحث تکمیلی
  •  راهنمای استفاده از نرم افزار Minitab 13 برای تجزیه و تحلیل
  •  مثال های اجرایی
  •  پاسخ به برخی پرسش های معمول در اجرای MSA

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-964-2841-10-3
216 صفحه
امور مهندسی مرغوبیت
چاپ پنجم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم