کتاب تحقق قابلیت پنهان سازمان ها از طریق مدیریت اجتماعی

55,000 

تحقق قابلیت پنهان سازمان ها از طریق مدیریت اجتماعی

این کتاب برای فعالیت های تجاری بسیار مفید و جالب می باشد زیرا به واسطه ی رویکرد اجتماعی و اقتصادی به مدیریت، به راحتی هزینه های پنهان و ثبت نشده در سیستم اطلاعاتی عادی یک کار تجاری را نشان می دهد و روش های کاهش آن را بیان میکند.


 نویسندگان :          هانری ساوال            ورونیک زارده         مارک بونه
  مترجم :               منوچهر انصاری

ناموجود

توضیحات

 تحقق قابلیت پنهان سازمان ها از طریق مدیریت اجتماعی

چالش های عمده محیط رقابتی برای شرکت

نیاز به مهارت های جدید مدیریتی

چگونه  SEAM مهرات های لازم برای رهبری را از طریق محیط رقابتی فراگیر می سازد؟

نیاز به یک رویکرد جدید در مدیریت

هزینه های پنهان و عملکرد پنهان

ایجاد دستاوردهای بالقوه از طریق SEAM

ابزارهای جدید مدیریتی

خط مشی و تصمیمات جدید راهبردی

ترویج مدیریت اجتماعی_اقتصادی

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

5_010_275_600_978
172 صفحه
 نویسندگان :          هانری ساوال            ورونیک زارده         مارک بونه
  مترجم :               منوچهر انصاری
چاپ اول   ١٣٩١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم