کتاب تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی

170,000 

تغییرات سریعی که در محیط جهانی رخ میدهد،برنامه ریزی برای فعالیت در بازارهای خارجی را نیز به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از گذشته کرده است.عوامل متعددی وجود دارد که ذاتا پیچیده تر از مسائل بازارهای داخلی است و شناخت آنها از حساسیت خاصی برخوردار است.در این شرایط شناخت بازار جهانی نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق تر دارد.


نویسندگان :        معصومه حسین زاده شهری                فاطمه مشکدانیان

ناموجود

توضیحات

کتاب تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی

 ضرورت رویکرد استراتژیک به شناخت بازارهای جهانی
جهانی شدن و تاثیر آن بر بازارهای جهانی
تجزیه و تحلیل محیط
تجزیه و تحلیل فرهنگ
تجزیه و تحلیل مشتری
تجزیه و تحلیل رقابت
تجزیه و تحلیل شرکت
استراتژی بین المللی

انتشارات کتاب مهربان

 

1_978-600-407-091
299 صفحه
 نویسندگان :        معصومه حسین زاده شهری                فاطمه مشکدانیان
چاپ اول  ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم