کتاب جنگ بازاریابی

125,000 

حقیقت بازار تجاری امروز،خدمت رسانی به مشتریان نیست بلکه : تاختن،گول زدن و جنگیدن با رقباست؛به طور خلاصه : بازار تجاری جنگی است که در آن رقبا دشمن هستند و مشتری سرزمینی است که باید فتح شود.

تجارت قالب جدیدتری از کشمکش میان انسان هاست؛به ویژه در دنیای تجارت غرب،رقبا برای دستیابی به یک هدف مشترک،جذب یک مخاطب ویژه یا کسب منفعت بیترسی از یک بازار مشخص به “رقابت ” می پردازند.

نویسندگان :       ال ریس                 جک تروت
 مترجم   :    محمود حمیدخانی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

مقدمه: بازار تجارى، جنگ است.
بخش 1 / 2500 سال جنگ
بخش 2 / اصل قدرت
بخش 3 / برترى وضعیت دفاعى
بخش 4 / دوران جدید رقابت
بخش 5 / ماهیت منطقه نبرد
بخش 6 / چهارچوب استراتژیک
بخش 7 / اصول جنگ تدافعى
بخش 8 / اصول جنگ تهاجمى
بخش 9 / اصول جنگ جناحى
بخش 10 / اصول جنگ چریکى
بخش 11 / جنگ کولا
بخش 12 / جنگ ماءالشعیر
بخش 13 / جنگ برگر
بخش 14 / جنگ کامپیوتر
بخش 15 / استراتژى و تاکتیک
بخش 16 / فرماندهان دنیاى تجارت


انتشارات سیته
978-964-94206-5-3
196 صفحه
نویسندگان :       ال ریس                 جک تروت
 مترجم   :    محمود حمیدخانی
چاپ دوم  1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg