کتاب دیدگاه های دیوید آکر در برندسازی

500,000 

برندها قدرت زیادی دارند. برند هسته ی ارتباط با مشتری است،سکویی است برای گزینه های راهبردی و اهرمی که بر بازده ی مالی، از جمله بازده سهام تاثیر می گذارد. یکی از اهداف کتاب،ارائه ی چکیده ای از ده ها مفهوم و راهکار مفید در برندسازی است که  در 20 اصل اساسی برندسازی خلاصه شده اند. با استفاه از این اصول میتوان فهرستی  جهت بررسی راهبردها،دیدگاه ها،ابزارها و مفاهیمی فراهم کرد که نه تنها بیانگر دانسته های لازم می باشند بلکه گزینه های مختلف عملی را نیز در خود دارند.

 نویسنده :      دیوید آکر
 مترجم ها :    حسین حاجی بابایی          فاطمه حاجی بابایی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

دیدگاه های دیوید آکر در برندسازی

پیش گفتار : چرا باید این کتاب را خواند؟

بخش اول : شناسایی برند به عنوان دارایی

فصل اول / برند به عنوان دارایی برای پیشبرد استراتژی

فصل  دوم / دارایی برند و ارزش  واقعی آن

بخش دوم : داشتن چشم انداز قانع کننده برای برند

فصل سوم / ایجاد چشم انداز برای برند

فصل چهارم / تاثیر شخصیت برند

فصل پنجم / نقش سازمان و اهداف برتر

فصل ششم / فراتر از مزایای کارکردی

فصل هفتم / تعریف ” بایدها ” و عبور از رقبا

فصل هشتم / برندسازی و مالکیت بر نوآوری

فصل نهم / از جایگاه سازی برند تا چارچوب بندی زیر مجموعه ها

بخش سوم : زندگی بخشیدن به برند

فصل دهم / منشا ایده ها در برند سازی

فصل یازدهم / توجه به کانون های جذب مشتری

فصل دوازدهم / ابزارهای دیجیتال و نقش اساسی آنها در برند سازی

فصل سیزدهم / برتری، نتیجه ی ثبات

فصل چهاردهم / برندسازی درونی : یک جزء اصلی

بخش چهارم : حفظ تناسب برند

فصل پانزدهم / سه عامل خطرناک برای تناسب برند

فصل شانزدهم / انرژی بخشیدن به برند

بخش پنجم : مجموعه برند های خود را  مدیریت کنید

فصل هفدهم / لزوم داشتن استراتژی برای مدیریت سبد برند

فصل هجدهم / تعمیم برند : خوب،بد،زشت

فصل نوزدهم / مزایا و معایب گسترش عمودی برند

فصل بیستم / برندسازی ناموفق در سازمان های دارای واحدهای مجزا

سخن آخر / ده چالش در برند سازی

انتشارات کتاب آیلار

انتشارات نشر ادبستان

 

5_133_978-600-196
319 صفحه
 نویسنده :      دیوید آکر
 مترجم ها :    حسین حاجی بابایی          فاطمه حاجی بابایی
چاپ دوم   1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg