کتاب رهآورد تلاش؛پیوند استراتژی و عملیات برای ایجاد مزیت رقابتی

550,000 

دغدغه اکثر مدیران در این برهه از زمان، هماهنگی، یکپارچگی و همسویی تمامی مولفه ها و منابع سازمانی از قبیل فرآیند، کارکنان، بودجه، فناوری و دانش در جهت تحقق چشم انداز و استراتژی یا همان آینده مطلوب است که در گرو پیوند بین برنامه استراتژیک در سطح کلان و برنامه های مالی در سطح خرد است.


انتشارات رسا
نویسندگان :        رابرت اس کاپلان              دیوید پی نورتون
 ترجمه :              مسعود چیتگرها

ناموجود

توضیحات

کتاب رهآورد تلاش

١) توسعه استراتژی
٢) طرح ریزی استراتژی
٣) نقشه استراتژی
٤) ابتکارات استراتژیک
٥) همسویی واحدهای سازمانی و کارکنان
٦) همسویی برنامه های بهبود فرآیند
٧) پیشبینی های فروش، ظرفیت سنجی منابع و بودجه های پویا
٨) توسعه مدل هزینه یابی براساس فعالیت زمان مبنا
٩) جلسات مرور عملیات و استراتژی
١٠) جلسات ارزیابی و تغییر استراتژی
١١) اداره مدیریت استراتژی
انتشارات رسا
1_788_317_964_978
296 صفحه
  نویسندگان :        رابرت اس کاپلان              دیوید پی نورتون
  ترجمه :              مسعود چیتگرها
چاپ اول  ١٣٨٩

شما ممکن است به دوره آنلاین آموزشی مدیریت منابع انسانی نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم