کتاب طراحی استراتژی،برنامه ریزی و مهارت های فروش و فروشندگی حرفه ای

250,000 

فروش مرحله ارزیابی عملکردها و دستاوردها در امتحان بازار داد و ستد است و نمره قبولی و مرتبه ی پذیرش در این آزمون حاصل مجموعه ای از عوامل ذاتی و اکتسابی فروشنده، قابلیت ها و مزیت های محصول و شرایط داد و ستد بازار می باشد.

فروش موفق زمینه ساز کارآفرینی و بستر ساز تحولات و دگرگونی ها و ارزش افزایی هاست.انسان موجودی است نیازمند و آرزومند که برای برآورده ساختن نیازهای خود و دیگران به انواع داد و ستدها می پردازد و می کوشد تا با درک شرایط و موقعیت ها، به آرمانها و آرزوهای خود دست یابد.


 نویسنده :        محمد بلوریان تهرانی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب طراحی استراتژی،برنامه ریزی و مهارت های فروش و فروشندگی حرفه ای

بخش اول /  اشاره ای به مفاهیم اساسی بازاریابی

بخش دوم /  برنامه ریزی و مدیریت فروش

بخش سوم /  طراحی استراتژی های فروش

بخش چهارم /  ” IT ” و بازاریابی

بخش پنجم /  فروش حضوری و فروشندگی حرفه ای

 

انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

8_092_964-468
244 صفحه
 نویسنده :        محمد بلوریان تهرانی
چاپ ششم   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم