کتاب طرح تجاری(آشنایی با اصول مفاهیم و روشهای تدوین)

28,000 

آینده ای که امروز آنرا تجسم میکنیم دست یافتنی است. اگر بدانیم که می خواهیم چگونه به آن برسیم، قطعاً میتوانیم بر آن تاثیر بگذاریم. روی سخن این کتاب با کسانی است که مدیریت شرکت ها و یا قسمتی از آن را به عهده دارند زیرا اهرم های تغییر به دست این افراد است. تغییراتی که حالا شاهد آن هستیم و به مرور زمان بیشتر شاهد آن خواهیم بود، همگی ریشه در تغییرات به وقوع پیوسته در محیط کارمان دارد.


 نویسنده :         علی خوش دهان

ناموجود

توضیحات

کتاب طرح تجاری

يک: پيشگفتار
دو: كليات
سه: دلايل تهيه طرح تجاری
چهار: مراحل تهيه طرح تجاری
پنج: نتيجه گيری كلی
شش: نمونه ای از يک روش اجرايی طرح تجاری
هفت: نمونه ای از يک طرح تجاری

انتشارات کیفیت بهره وری آسیا

 

964-360-201x
96 صفحه
 نویسنده :         علی خوش دهان
چاپ دوم  1384

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم