کتاب مبانی سازمان یادگیرنده

200,000 

در محیط کسب و کار امروزی،سازمان های یادگیرنده از مزیت رقابتی برخوردارند. توانمندی این سازمان ها برای دستیابی به قدرت یادگیری در تمام سطوح، آنها را قادر ساخته است تا دانش جدید را به فرآورده ها و خدمات تازه  و راهبردهای نو بازاریابی تبدیل و شیوه های نوینی را در روند تحول  چشمگیر یادگیری ایجاد نمایند.

 نویسنده :     مایکل مارکواد
  مترجم :       مهدی ایران نژاد پاریزی

ناموجود

توضیحات

مبانی سازمان یادگیرنده

1) نیاز نوظهور به سازمان های یادگیرنده

2) مدل سیستمی سازمان یادگیرنده

3) ایجاد پویایی های یادگیری

4) تحول بنیادی سازمان برای تعالی یادگیری

5) توان افزایی و قدرتمندسازی افراد

6) مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده

7) فناوری برای ایجاد سازمان های یادگیرنده

8) تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده

انتشارات نشر مدیران

4_6_9607_964_978
299 صفحه
 نویسنده :     مایکل مارکواد
  مترجم :       مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ دوم   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم