کتاب مديريت هوشمند ساختمان براساس فن آوری LonWork

220,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : مجيد زهركش

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مديريت هوشمند ساختمان براساس فن آوری LonWork

 •  شرح کلی فناوری LON WORKS
 •  نورون چيپ
 •  پروتكلLON TALK
 •  برنامه هاي كاری
 •  رسانه هاي ارتباطی
 •  ابزارهاي گسترش Lon Works
 •  انعكاس هاي توسعه كاربردی
 •  نصب و راه اندازی
 •  ابزارهاي شبكه Lon Works
 •  سرورDDE
 •  فناوری Lon Worksو اينترنت

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

158 صفحه

 

فرید برت تيرش

 

مجيد زهركش

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم