کتاب مشاوره مدیریت در قرن 21

470,000 

 • برندینگ و متمایزسازی
 •  تعادل در حال تغییر مردم و فناوری
 • تقسیم بندی صنعت مشاوره ی آینده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: فیونا سیزر نیاسکا

ناموجود

توضیحات

مشاوره مدیریت در قرن 21

 •  مشاوره طی ده سال آینده
 •  تغییرات در رابطه مشتری-مشاور
 •  مشاوره در دهه آتی
 •  نوآوری تولید بیش از حد واقعیت؟
 •  مدیریت سرمایه فکری موجود
 •  هیچ شرکت مشاوره ای یک جزیره نیست
 •  برندینگ و متمایزسازی
 •  تخصص
 •  تعادل در حال تغییر مردم و فناوری
 •  تضاد سبک های مشاوره
 •  از راهنمایی به اجرا
 •  مشاوره در سال 2020
 •  تغییرات در محیط کسب و کار
 •  تقسیم بندی صنعت مشاوره ی آینده
 •  ماهیت آینده خدمات مشاوره
 •  روابط مشتری-مشاور
 •  عوامل اصلی موفقیت
 •  تهدیدات و چالشهای کلیدی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-178-5

 

323 صفحه

 

فیونا سیزر نیاسکا

 

سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم