کتاب معماری زیرساخت مرکز داده

480,000 

 • مهندسی اینترنت
 • امنیت در اینترنت
 • تکنیکهای جستجو در اینترنت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : حمید دوست محمدیان – رومین فرزانه

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

معماری زیرساخت مرکز داده

 •  مقدمه (کلیات)
 •  مرور ادبیات
 •  معماری زیرساخت مرکز داده
 •  معرفی مرکز داده
 •  معماری زیرساخت مرکز داده
 • مهندسی اینترنت
 •  مبانی اینترنت
 •  مهندسی اینترنت
 •  امنیت در اینترنت
 •  تکنیکهای جستجو در اینترنت
 •  نتیجه گیری و پیشنهادات
 • پیوستها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

384 صفحه

 

حمید دوست محمدیان – رومین فرزانه

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg