کتاب هدایت برنامه ی عملیات تا کسب نتیجه

69,000 

ناموجود

توضیحات

برنامه ی عملیات کاربردی چیست

چه حرکتی برای موفقیت

چه ابزاری

چگونه فعالین را به حرکت در آوریم

 

انتشارات رهرو پویا

1_09_8259_600_978
54 صفحه
 نویسنده :       دیدیه نویه
 مترجم  :         محمد راد
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم