کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

700,000 

بخش اعظم مطالب اين کتاب در حقيقت راهنمای عملی است که هر مدير يا مسئول اجرای می تواند برای پر کردن فاصله ميان واقعيت موجود و مقاصد و اهداف آتی از آن استفاده نمايند. اگر شما در سودای نزديک تر شدن به مرز موفقيت حصول اهداف استراتژيک هستيد، محتوای ارائه شده در اين کتاب می تواند کمک شايانی نمايد.


 نویسندگان :         شیرین رستگارپور          سعید شهباز مرادی

2 عدد در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 9_280_407_600_978 دسته: برچسب:

توضیحات

کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

همه چیزی به اجرا بر می گردد
تغییر کنید یا نابود خواهید شد
جنبه انسانی استراتژی
وظیفه اول: برنده شدن ذهن ها
وظیفه دوم: تسخیر قلب ها
وظیفه سوم: هماهنگ سازی تلاش محلی
وظیفه چهارم: ایجاد قابلیت های سازمانی
نقشه های استراتژی : طرح پرواز اجرای استراتژی
هم راستاسازی تیم ارشد
نقش منابع انسانی در اجرای استراتژی
افراد درست، محل درست، انجام کارهای درست
اجرای استراتژی رهبری
موردکاوی کسب و کار : هاروارد

انتشارات کتاب مهربان

9_280_407_600_978
291 صفحه
 نویسندگان :         شیرین رستگارپور          سعید شهباز مرادی
 
چاپ اول   ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم