کتاب چگونه بخواهید چگونه برسید

150,000 

در این کتاب الهام بخش و پر عظمت که براساس نشستی در آناهیم کالیفرنیاست، دکتر وین دایر و استر هیکس با خرد جمعی که به نام آبراهام شناخته میشود، دور هم نشسته اند. وین همه ی سوالاتی را میپرسد که در بیش از چهل سال تعلیم دیگران درباره ی آشتی با خود  و کشف خود اندوخته و آبراهام جواب هایی میدهد که همه ی ما باید بشنویم و عناوینشان این موارد است:

فرزند پروری، والدین و زنجیره ی زندگی

آیا میتوانیم به حالتی برسیم  که در آن عشق بی هیچ تقابلی وجود داشته باشد؟

دراما،سرنوشت و بودن در مسیر خود

کنار آمدن با اخبار ناخوشایند

آیا استادان و راهنمایانی هستند که از عالم بالا آمده باشند؟

مونسانتو و دستکاری ژنتیکی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

چگونه بخواهید چگونه برسید

مقدمه ی دکتر وین دایر

مقدمه ی استر هیکس

فکر بکرِ رِید

آبراهام کیست؟

الهام چیست؟

انرژی جنبشی صبح زود

درباره جملات تاکیدی

گزینه ها قبل از به دنیا آمدن

تضاد و نقطه ی جذب شما

برنامه ریزی قبل از خواب

بودن در مسیر خودتان

آیا مراقب حس تان هستید؟

خرج کردن نقدینگی افکار

به خودتان اعتماد دارید؟

تغییر و اصلاح افکار

تجربه ی شفا بخشی سعادتمندی او

پایان نشست دایر و آبراهام

انتشارات نگاه نوین

8_9_95180_600_978
183 صفحه
 نویسندگان :    وین دایر            استر هیکس
  مترجم :          محمد هیراد حاتمی
چاپ دوم   1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg