کتاب معماری زیرساخت مرکز داده

480,000 

 • مهندسی اینترنت
 • امنیت در اینترنت
 • تکنیکهای جستجو در اینترنت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : حمید دوست محمدیان – رومین فرزانه

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مقدمه (کلیات)
 • فصل دوم مرور ادبیات
 • بخش اول معماری زیرساخت مرکز داده
 • فصل سوم معرفی مرکز داده
 • فصل چهارم معماری زیرساخت مرکز داده
 • بخش دوم مهندسی اینترنت
 • فصل پنجم مبانی اینترنت
 • فصل ششم مهندسی اینترنت
 • فصل هفتم امنیت در اینترنت
 • فصل هشتم تکنیکهای جستجو در اینترنت
 • فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • پیوستها

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

384 صفحه

 

حمید دوست محمدیان – رومین فرزانه

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg