کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

300,000 

  • مسئله یابی
  • مهارت های حل مسئله
  • فرآیند تصمیم گیری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: بهرام خان مختاری

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول مفاهیم اصلی مسئله یابی
  • فصل دوم مهارت های حل مسئله
  • فصل سوم فرآیند تصمیم گیری
  • فصل چهارم شناخت ابزار و تکنیک های کمی و کیفی کاربردی تصمیم گیری

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

248 صفحه

 

بهرام خان مختاری

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg