کتاب مهندسی فعاليت های سوپر 5S در سازمان

170,000 

  • كايزن در مقابل نوآوري
  • درك فلسفه و قدرت سوپر5S
  • مميزي و هدايت فعاليت هاي Super 5S

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: كازوئو تسوچيا

45 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول كايزن در مقابل نوآوري
  • فصل دوم درك فلسفه و قدرت سوپر5S
  • فصل سوم اجراي گام به گام يك برنامه Super 5S
  • فصل چهارم چگونگي مميزي و هدايت فعاليت هاي Super 5S


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

99 صفحه

 

كازوئو تسوچيا

 

فاطمه كاردان

 

چاپ هفتم 1397

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg