کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات

440,000 

 • برنامه ريزي خطي
 • حمل و نقل و كارگماردي
 • برنامه ريزي آرماني

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مهدی رضوی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تحقيق در عمليات
 • فصل دوم برنامه ريزي خطي: روش ترسيمي
 • فصل سوم برنامه ريزي خطي: روش سيمپلكس
 • فصل چهارم حمل و نقل و كارگماردي
 • فصل پنجم برنامه ريزي خطي با اعدا صحيح
 • فصل ششم برنامه ريزي آرماني
 • فصل هفتم شبكه ها
 • فصل هشتم مديريت پروژه
 • فصل نهم نظريه صف
 • فصل دهم شبيه سازي(روش مونته كارلو)

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

482 صفحه

 

مهدی رضوی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg