کتاب آدکار مدلی برای تغییر در کسب و کار و اجتماع

290,000 

چگونه تغییری موفق در زندگی کاری و زندگی شخصی خود داشته باشیم

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : پرستو شاه سمندی اصفهانی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول شرح مختصری از مدل آدکار
 • فصل دوم آگاهی
 • فصل سوم تمایل
 • فصل چهارم دانش
 • فصل پنجم توانایی
 • فصل ششم تقویت و پشتیبانی
 • فصل هفتم مدل آدکار
 • فصل هشتم آگاهی دادن
 • فصل نهم ایجاد تمایل
 • فصل دهم ارتقاء سطح دانش
 • فصل یازدهم پرورش توانایی
 • فصل دوازدهم تقویت تغییرات
 • فصل سیزدهم خلاصه ای از عناصر کارکردی آدکار
 • فصل چهاردهم کاربردهای آدکار

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

166 صفحه

 

جفری هایت

 

پرستو شاه سمندی اصفهانی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg