کتاب آدکار مدلی برای تغییر در کسب و کار و اجتماع

290,000 

چگونه تغییری موفق در زندگی کاری و زندگی شخصی خود داشته باشیم

مدلی برای تغییر در کسب و کار و اجتماع

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : پرستو شاه سمندی اصفهانی

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

      آدکار مدلی برای تغییر در کسب و کار و اجتماع

 •  شرح مختصری از مدل آدکار
 •  آگاهی
 •  تمایل
 •  دانش
 •  توانایی
 •  تقویت و پشتیبانی
 •  مدل آدکار
 •  آگاهی دادن
 •  ایجاد تمایل
 •  ارتقاء سطح دانش
 •  پرورش توانایی
 •  تقویت تغییرات
 •  خلاصه ای از عناصر کارکردی آدکار
 •  کاربردهای آدکار

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

166 صفحه

 

جفری هایت

 

پرستو شاه سمندی اصفهانی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg