آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ : ٢٣ و ٣٠ خرداد
مدرس : آقای رامین محمدی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی  :

١) بررسی سیستم حسابداری
٢) بررسی استفاده کنندگان از صورت های مالی و ماهیت آنها
٣) تعاریف متداول حسابداری
٤) بررسی دفاتر روزنامه،کل و معین(دفاتر قانونی شرکت ها)
٥) بررسی حسابداری مالی،حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت در شرکت ها
٦) تشریحی بر معادله اصلی حسابداری
٧) بررسی طبقه بندی اقلام ترازنامه
٨) آشنایی با آئین کمیسیون مناقصات
٩) آشنایی با بهای تمام شده کالای ساخته شده
١٠)بررسی دارایی های جاری،دارایی های ثابت،دارایی های نا مشهود و دارایی منابع انسانی
١١) بررسی بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
١٢) استهلاک و هدف از محاسبه آن در حسابداری
١٣) بررسی اصول و موازین حسابداری
١٤) نسبت نقدینگی،فعالیت،سرمایه گذاری،سودآوری و تحلیل این نسبت ها
١٥) بررسی بازده های مالی
١٦) سرمایه در گردش و ارتباط آن با توسعه شرکت ها
١٧) بررسی درآمدها،هزینه ها و ارتباط آن با موقعیت شرکت ها
١٨) تعریف بودجه(بودجه عمومی و بودجه شرکت ها)


خرید آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی(آفلاین)