کتاب ارزیابی عملکرد

420,000 

در زمانه‌ ای كه رقابت و تغييرات سريع شدت گرفته است، سازمان‌ها ناگزيرند پيوسته به بهبود عملكردشان بينديشند. چيزی كه اندازه گرفته نشود، امكان مديريت ندارد. چگونه مديران بدون پايش تغييرات شاخص‌های كليدی عملكرد متوجه شوند كه شركت در شرايطی است كه می‌تواند ارزش بيشتری به سهام‌داران بدهد؟ اين كتاب توضيح می‌دهد سنجش عملكرد چگونه كار می‌كند، چگونه رويكردی نظام‌مند به آن داشته باشيم و چگونه از اشتباه‌های رايج در اين حوزه پرهيز كنيم.


انتشارات آریانا قلم
نویسنده : رابرت کاپلان
مترجم  : مسعود سلطانی

ناموجود

توضیحات

کتاب ارزیابی عملکرد

مبانی سنجش عملکرد
سنجش عملکرد به چه معناست؟
درک شاخص های کلیدی عملکرد
درک نظام های سنجش عملکرد
گام اول :  چه چیزی ر اندازه بگیریم
گام دوم : جمع آوری داده های عملکرد
گام سوم :  تفسیر داده های عملکرد
پرهیز از اشتباهات مرسوم
داستان مائورا
نکات و ابزارها
ابزارهایی برای سنجش عملکرد

انتشارات آریانا قلم

978-600-6227-88-7
95 صفحه
نویسنده : رابرت کاپلان
مترجم  : مسعود سلطانی
چاپ هفتم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم