کتاب ارزیابی نیازها

340,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب ارزیابی نیازها

ارزیابی نیازها چیست ؟

گام های اولیه در فرآیند ارزیابی نیازها

انتخاب طرح ارزیابی نیازها

تحلیل و آنالیز داده های ارزیابی نیازها

نگارش گزارش ارزیابی نیازها

ارزیابی نیازهای آموزش کارکنان

انجام ارزیابی ایالتی نیازها

 

انتشارات اندیشه احسان

0_42_6026_622_978
225 صفحه
 نویسندگان  :      دیوید رویس             میشل ستاتون تیندال            کارن بادگر                جی ماتیو وبستر
 مترجم ها :         اسماعیل عباسی        سجاد مجیدی پرست
چاپ اول   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم