کتاب اصول و آداب تشریفات

600,000 

ما ارتباط برقرار میکنیم تا :

اعتبار و احترام کسب کنیم

عقاید و احساسات خود را بیان کنیم

به یکدیگر کمک کنیم و به توافق برسیم

دیگران را بفریبیم و تقلب کنیم

با دیگران دوست شویم و تحسین کنیم

دست نیاز دراز کنیم و مبادله و معامله کنیم

اطمینان حاصل کنیم و از بحران ها جان سالم به در ببریم

جنگ کنیم و شکوائیه بگوییم

 

نویسندگان :       احمد یحیایی ایله ای             برات الله صمدی راد

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  مقدمات

فصل دوم /  تشریفات و ارتباطات

فصل سوم / مراحل تشریفات 

فصل چهارم /  استقبال

فصل پنجم /  حمل و نقل

فصل ششم /  اسکان

فصل هفتم /  پذیرایی

فصل هشتم /  بدرقه

فصل نهم /  توصیه های تشریفاتی

فصل دهم /  تشریفات دیپلماتیک


انتشارات کارگزار روابط عمومی
978-600-5374-18-6
228 صفحه
نویسندگان :       احمد یحیایی ایله ای             برات الله صمدی راد
چاپ چهارم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg