کتاب الفبای ساختن تیم کاری پیروزمندانه

200,000 

توانایی هدایت و مدیریت افراد، یک مهارت کاری حیاتی است. به عقیده ی من یکی از دلایلی که بسیاری از کسب و کارهای کوچک موفق به رشد نمی شوند و یا به راحتی شکست می خورد این است که فرد کارآفرین یک گروه قوی را در کنار هم جمع نکرده است.

پدر ثروتمندم اغلب می گفت : ” وادار کردن افراد به عمل کردن به عنوان یک گروه و وا داشتن آنها به انجام کارهایی که لازم دارید برایتان انجام دهند، سخت ترین وظیفه هر صاحب کسب و کاری است. تجارت آسان است اما آنچه سخت است مدیریت افراد است.”

این کتاب را بخوانید و پی ببرید چگونه می توانید یک گروه کاری موفق تشکیل دهید تا به صورت گروهی عمل کرده و هرچه مشکلات بزرگتر میشوند،آنها نیز قویتر میشوند.


 نویسنده :      بلر سینگر
 مترجم   :       علی رجبی ابهری

ناموجود

توضیحات

الفبای ساختن تیم کاری پیروزمندانه

پیشگفتار: چهار مهارت بسیار مهم که یک کارآفرین باید در اختیار داشته باشد

مقدمه : اصول و قوانین رفتار شرافتمندانه

اول / چرا به اصول و قوانین رفتار شرافتمندانه نیاز دارید؟

دوم / کسانی را که در پیرامون خود دارید ثروت و موفقیت شما را تعیین خواهند کرد؛ در گروه خود چه کسانی دارید؟

سوم / ابداع یک سری اصول و قوانین رفتار شرافتمندانه که بهترین ها را به ارمغان می آورد

چهارم / مجموعه قوانین شخصی شما چیست؟

پنجم / چگونه مجموعه قوانین را اعمال کنیم تا یک بازی قهرمانانه را تنظیم کند؟

ششم / رهبرانی که به دیگران می آموزند چگونه قهرمان شوید

هفتم / بزرگترین تاثیر مجموعه قوانین

هشتم / پاسخگویی،وفاداری و اعتماد را تضمین کنید

نهم / تحمل سختی ها با وجود مجموعه قوانین

نتیجه گیری / زمان آن فرا رسیده است که برای خود یک سری مجموعه قوانین رفتار شرافتمندانه داشته باشید

انتشارات ستوس

 

9_16_978-600-6703
184 صفحه
 نویسنده :      بلر سینگر
 مترجم   :       علی رجبی ابهری
چاپ اول   ١٣٩٣

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم