کتاب تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی

100,000 

تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزار کمکی، روش های ساختار یافته ای هستند که به ما کمک می کنند تا در هر زمان که لازم دانستیم ساختار فکری خود را آگاهانه تغییر دهیم.


 نویسنده :         جلیل صمد آقایی

ناموجود

توضیحات

تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی

خلاقیت و حل خلاقانه مسئله

انواع تکنیک های خلاقیت

توصیه هایی برای رشد خلاقیت

نرم افزارهای خلاقیت و نوآوری

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

5_08_6719_600_978
197 صفحه
 نویسنده :         جلیل صمد آقایی
چاپ پنجم  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم