کتاب راهنمای مدیران برای رهبری

150,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب راهنمای مدیران برای رهبری

رهبری

چالش های رهبری

بافت و مفاد رهبری

ویژگی های رهبری

خود را هدایت کنید

هدف را دنبال کنید

قدرت

ریسک

پرسش های چالش برانگیز

تسهیل

کار شبکه ای

انتشارات انجمن مدیریت سبز ایران

4_75_6596_600_978
214 صفحه
 نویسنده :         محمد حسن امامی
چاپ اول   ١٣٩٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم