کتاب رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم

330,000 

همه ی رهبران سازمانی باید به اندازه کافی با فناوری های دیجیتال انقلاب صنعتی و سایر فناوری ها آشنا باشند تا بتوانند علاوه بر درک نظرات کارشناسی فنی و متخصصان فناوری،سازمان شان را در این عصر جدید صنعتی هدایت کنند.


نویسندگان :         پیتر اسمیت          جان پوردهناد
 مترجم ها :          قاسم تقی زاده     سید مجید ابن رضا             یونس نظری

ناموجود

توضیحات

رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم

فناوری های دیجیتال بنیادین

فناوری های دیجیتال بالقوه بنیادین

ملاحظات علمی مهم

بررسی فرآیندهای جایگزین

ارزیابی سرمایه راهبردی و استفاده بهینه از آن

تحقق سازمان ها مبتنی برنامه ریز های جدید

تاملات مهم

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

7_144_275_600_978
150 صفحه
 نویسندگان :         پیتر اسمیت          جان پوردهناد
  مترجم ها :          قاسم تقی زاده     سید مجید ابن رضا             یونس نظری
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم