کتاب رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم

330,000 

همه ی رهبران سازمانی باید به اندازه کافی با فناوری های دیجیتال انقلاب صنعتی و سایر فناوری ها آشنا باشند تا بتوانند علاوه بر درک نظرات کارشناسی فنی و متخصصان فناوری،سازمان شان را در این عصر جدید صنعتی هدایت کنند.


نویسندگان :         پیتر اسمیت          جان پوردهناد
 مترجم ها :          قاسم تقی زاده     سید مجید ابن رضا             یونس نظری

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم

فناوری های دیجیتال بنیادین

فناوری های دیجیتال بالقوه بنیادین

ملاحظات علمی مهم

بررسی فرآیندهای جایگزین

ارزیابی سرمایه راهبردی و استفاده بهینه از آن

تحقق سازمان ها مبتنی برنامه ریز های جدید

تاملات مهم

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

7_144_275_600_978
150 صفحه
 نویسندگان :         پیتر اسمیت          جان پوردهناد
  مترجم ها :          قاسم تقی زاده     سید مجید ابن رضا             یونس نظری
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم