کتاب زیر پوست فروش

195,000 

این کتاب درباره ی اصول و قالب ذهنی فروش مشاوره ای است. مهم نیست که در فروش چند سال سابقه دارید،اگر نتایج فروش قبلی برایتان رضایت بخش نیست یا با انجام فروش احساس راحتی نمی کنید، راه حل این است که به جای توسل به روش های فریبکارانه و تحمیلی، به فروش مشاوره ای روی آورید.


 نویسنده :       علیرضا شکوهی

ناموجود

توضیحات

کتاب زیر پوست فروش

یک روش حرفه ای برای فروش خدمات

ساز و کارهای فروش مشاوره ای

مشتریان پنج ستاره

مولفه ی چرا

از کم شروع کنید و آن را گسترش دهید

پر کردن ماشین سوسیس سازی

طرح پیشنهادی فروش

مدل GRIN را به خاطر بسپارید

تحقق فروش

در مسیر تبحر در فروش

 

انتشارات متن

 

0_3553_978-600-04
207 صفحه
 نویسنده :       علیرضا شکوهی
چاپ سوم   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم