کتاب شناخت و آمادگی مواجهه با خطرهای پروژه

69,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب شناخت و آمادگی مواجهه با خطرهای پروژه

خطرهای یک پروژه

روش های اصلی تحلیل خطرها

چگونه خطرها را ارزیابی کنیم

برنامه ریزی مدیریت خطرها

اهرم هایی برای مدیریت پروژه

 

انتشارات رهرو پویا

1_09_8259_600_978
54  صفحه
 نویسنده :       ژرارد هرنیو
 مترجم  :        محمد راد
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم